U bepaalt zelf hoeveel kinderen u ondersteunt. Hulp wordt geboden voor minimaal een jaar. Een kind ondersteunen kost 400 Euro op jaarbasis. Omdat wij de ANBI-status mogen voeren, is dit bedrag belastingaftrekbaar. De leerling(en) selecteren, doen wij voor u. Dit gaat altijd in overleg met het schoolbestuur. Een vereiste is dat het kind van huis uit niet de middelen heeft en gemotiveerd is om tot betere leerprestaties te komen. Het is mogelijk om een kind te ondersteunen dat woont in uw omgeving of een toekomst ziet binnen uw branche. Het is mogelijk om uw wensen hieromtrent kenbaar te maken.