Untitled-6.jpg
Sterre_Slider_3.jpg
chadd_G9B8387.jpg
Untitled-6.jpg

The Secret of life isn't living, It's Giving


Help kinderen te bouwen aan hun toekomst.

SCROLL DOWN

The Secret of life isn't living, It's Giving


Help kinderen te bouwen aan hun toekomst.

 

Het onderwijslandschap in Nederland verandert, met negatieve gevolgen: klassen worden groter en leerkrachten ervaren een hogere werkdruk, en tegelijkertijd moeten leerlingen beter presteren om het vervolgonderwijs van hun keuze te kunnen volgen. Hierdoor kunnen sommige kinderen zich minder volledig ontplooien. Dit geldt met name voor kinderen die van huis uit minder gestimuleerd worden om te leren of minder financiële middelen hebben om hen hierin te ondersteunen.  

De Chadd. Foundation heeft als doel om het voor alle jongeren mogelijk te maken om tot betere leerprestaties te komen. Dit doen wij door het toegankelijker maken van huiswerkbegeleiding, via het platform van Mr. Chadd.  Deze biedt een app en online leerplatform waar leerlingen terecht kunnen met al hun vragen over huiswerk, studiekeuze en leerproblematiek. Deze vragen worden direct beantwoord door gescreende, universitaire studenten, die iedere leerling hulp op maat bieden. 

Met uw hulp kunnen we zoveel mogelijk jongeren de kans geven hun toekomst dromen waar te maken; ook hen wiens ouders de financiële middelen missen. 

 

 
Sterre_Slider_3.jpg

Wie helpt u?


Uw hulp gaat naar kinderen in Nederland die vanuit huis niet de steun kunnen krijgen die zij nodig hebben. Ook deze leerlingen hebben recht op een toekomst, waarin zij het beroep van hun keuze kunnen verrichten. Misschien wel binnen uw branche. 

 

 

Wie helpt u?


Uw hulp gaat naar kinderen in Nederland die vanuit huis niet de steun kunnen krijgen die zij nodig hebben. Ook deze leerlingen hebben recht op een toekomst, waarin zij het beroep van hun keuze kunnen verrichten. Misschien wel binnen uw branche. 

 

 

Met uw hulp krijgen kinderen vrije toegang tot betrouwbare informatie op het moment dat zij dit nodig hebben. Deze leerlingen selecteren wij samen met middelbare scholen om te garanderen dat de juiste kinderen uw hulp ontvangen. 

Schoolsucces is ongelijk verdeeld. Kinderen uit hogere sociaal economische milieus presteren beter op school, waardoor zij beter in staat zijn hogere opleidingen te volgen en later dus meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. De Chadd. Foundation wil dit verschil opheffen en selecteert leerlingen die het thuis financieel minder goed hebben en ondersteunt hen door middel van huiswerkbegeleiding. Met de faciliteiten die de Chadd. Foundation hen aanreikt, krijgen zij hulp waar en wanneer het hen schikt. 

 

chadd_G9B8387.jpg

Foundation


Wie zijn wij?!

 

Foundation


Wie zijn wij?!

 

Het bestuur van de Chadd. Foundation

SECRETARIS

Drs. Albert Vlaardingerbroek

Mr. Chadd geeft huiswerkbegeleiding 2.0. Omdat ik jarenlang in het onderwijs werkzaam ben, eerst als docent en later als directeur, spreken nieuwe mogelijkheden voor leren en begeleiden met behulp van nieuwe technologieën mij zeer aan.

Ik werk nu als directeur bestuursdienst bij het Noorderpoort te Groningen. Adaptieve lesprogramma’s, maar ook onderzoeken met Big Data probeer ik op allerlei manieren toe te passen.

Daarnaast wil ik graag gelijke kansen voor eenieder, ongeacht afkomst, huidskleur of geaardheid. De Chadd Foundation streeft er naar om deze moderne manier van huiswerkbegeleiding ook beschikbaar te stellen voor kinderen die (tijdelijk) de middelen daar niet voor hebben. 

VOORZITTER

Judith Volker MSc. 

'Education is the most powerful weapon which you can use to change the world' - Nelson Mandela

In mijn functie als onderwijskundige bij de Hanzehogeschool werk ik aan de kwaliteit, aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het onderwijs. Het verbinden van mensen en het omzien naar elkaar, zijn persoonlijke kwaliteiten die ik graag inzet voor de Chadd. Foundation. 

Door het werk van de stichting kunnen leerlingen met een lage sociaal-economische status op een betrouwbare en adequate manier hulp krijgen, toegespitst op hun persoonlijke leervragen en zo volop meedoen aan het onderwijs. 

Penningmeester

Temme Sikkema RA

Door mijn werk als Register Accountant voor opdrachtgevers als DUO en de Rijksoverheid, heb ik affiniteit met actuele ontwikkelingen in het onderwijs.

Naast deze werkzaamheden ben ik betrokken bij de activiteiten die georganiseerd worden voor studenten Accountancy binnen de Hanzehogeschool.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vind ik belangrijk en daarom zet ik mij in als penningmeester van de Chadd. Foundation.